Regulamin i cennik

ŁOWISKO „ORLE STAWY”

ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Zasady korzystania z łowiska:

1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu. Każdy wędkarz przed przystąpieniem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz uiszczenia opłaty.

2. Połów i pobyt na łowisku wyłącznie za zgodą właściciela.

3. Łowisko funkcjonuje od 1 marca do 30 listopada.

4. Na stanowisku dozwolone jest łowienie na 2 wędki (3 za dopłatą).

5. Maksymalnie na stanowisku mogą znajdować się 4 osoby.

6. Doba za łowienie liczona jest od godziny 12.00 w południe do godziny 11.30 następnego dnia. Do tego czasu należy posprzątać swoje stanowisko i opuścić łowisko.

7. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki metodami rzutowymi (spławikową i gruntową).

8. Dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem do stanowisk na terenie łowiska przy sprzyjających warunkach pogodowych.

9. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

10. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska wg. wyznaczonych sektorów łowienia.

11. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.

12. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.

13. Każdy powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz okazać się nim na prośbę kierownika łowiska.

14. Dopuszczone jest nęcenie:

– pelletem, kulami proteinowymi, zanętami sypkimi, odpowiednio przygotowanymi ziarnami

kukurydzy, konopi oraz przenicy.

-żywymi przynętami naturalnymi (takimi jak rosówki, robaki czerwone, robaki białe, itp.)

MAKSYMALNIE 0.5 kg zanęty na 24h/wędka.

15. Zakazane jest nęcenie surowym ziarnem, ziemniakami i pieczywem.

16. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane na matach lub korytach karpiowych.

17. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia, oraz należy regularnie polewać go wodą. Czas ryby poza wodą nie może przekraczać 10 min!

18. Zabrania się siłowego zacinania i holu ryb.

19. Każda ryba przed wypuszczenie po wyjęciu haka musi zostać zdezynfekowana.

20. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcją określonym w prawnie cywilnym i w prawie karnym. Kupując zezwolenie wędkarz wyraża zgodę na dokonywanie przez właściciela lub opiekuna łowiska kontroli środka transportu oraz rzeczy osobistych.

21. Osoby złapane na kradzieży lub niszczeniu ryb, podlegają karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy kilogram ryby.

22. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, rzeczy pozostawione na łowisku oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

23.  Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

24. Stanowisko po wędkowaniu należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez kierownika obiektu.

25. Osoby przebywające na łowisku wyrażają zgodę na udostępnianie zdjęć na naszej stronie internetowej oraz na fanpage.

26. Wykupienie zezwolenia jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Od wędkującego obowiązkowo wymagane jest posiadanie:

• Podbieraka o rozstawie ramion min 90cm.

• Kołyski karpiowej lub maty.

• Środka do dezynfekcji ran.

• Worka karpiowego.

• Żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.25mm (zakaz używania plecionki jako linki głównej).

Zabrania się:

 •  Nadużywania alkoholu.                                                                    
 •  Całkowity zakaz zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska.      
 •  Palenia ognisk po za miejscami wyznaczonymi (dozwolony grill).        
 •  Zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowisko),
 •  Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC        
 •  Ingerencji w linię brzegową.        
 •  Niszczenia wyposażenia łowiska.                                                                                                                
 •  Niszczenia roślinności.                                                                      
 •  Płukania naczyń lub wrzucania odpadków do wody.                            
 •  Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach.                               
 •  Zakaz łowienia na plecionki z wyłączeniem materiałów przyponowych.              
 •  Zakaz połowu metodą spinning.                                      
 •  Głośnego zachowania.

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Nie dostosowanie się do zasad regulaminu skutkować może wezwaniem policji i wykluczeniem z dalszego pobytu, bez zwrotu poniesionych kosztów w interesie wszystkich innych wędkarzy chcących kulturalnie spędzać czas na łowisku.

Życzymy Wszystkim Wspaniałych Holi Pięknych Okazów Niezapomnianych Wrażeń z Pobytu Na Łowisku „ORLE STAWY”.

Cennik

1.      POŁÓW 24h od 12.00 do 11.30 (w cenie 2 wędki) – 30 zł/doba.

2.      POŁÓW od 5.00 – 21.00 (w cenie 2 wędki)– 20 zł/dzień.

3.      ŁOWIENIE NA TRZECIĄ WĘDKĘ – 10zł dzień/doba.

4.      WYNAJEM DOMKU – 10 zł/doba.

5.      DREWNO NA OGNISKO – 10 zł/doba.

6.      WYNAJEM MATY lub PODBIERAKA – 5 zł/doba.

7.     OSOBA TOWARZYSZACA DO 14 LAT – GRATIS

OSOBA TOWARZYSZACA POWYŻEJ 14 LAT – 5zł/pobyt

8. ROZBICIE NAMIOTU GRATIS.

 

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

© 2019: ORLE STAWY | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress