Regulaminy i cenniki

ŁOWISKO „ORLE STAWY”

Cennik wynajmu stanowiska wędkarskiego (nie dotyczy domku letniskowego):

1.      POŁÓW 24h od 12.00 do 11.30 (w cenie 2 wędki) – 30 zł/doba.

2.      POŁÓW od 5.00 – 21.00 (w cenie 2 wędki)– 20 zł/dzień.

3.      ŁOWIENIE NA TRZECIĄ WĘDKĘ – 10zł dzień/doba.

4.      WYNAJEM DOMKU – 10 zł/doba.

5.      DREWNO NA OGNISKO – 10 zł/doba.

6.      WYNAJEM MATY lub PODBIERAKA – 5 zł/doba.

7.     OSOBA TOWARZYSZACA DO 14 LAT – GRATIS

OSOBA TOWARZYSZACA POWYŻEJ 14 LAT – 5zł/pobyt

8. ROZBICIE NAMIOTU GRATIS

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Zasady korzystania z łowiska:

1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu. Każdy wędkarz przed przystąpieniem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz uiszczenia opłaty.

2. Połów i pobyt na łowisku wyłącznie za zgodą właściciela.

3. Łowisko funkcjonuje od 1 marca do 30 listopada.

4. Na stanowisku dozwolone jest łowienie na 2 wędki (3 za dopłatą).

5. Maksymalnie na stanowisku mogą znajdować się 4 osoby.

6. Doba za łowienie liczona jest od godziny 12.00 w południe do godziny 11.30 następnego dnia. Do tego czasu należy posprzątać swoje stanowisko i opuścić łowisko.

7. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki metodami rzutowymi (spławikową i gruntową).

8. Dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem do stanowisk na terenie łowiska przy sprzyjających warunkach pogodowych.

9. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

10. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska wg. wyznaczonych sektorów łowienia.

11. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.

12. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.

13. Każdy powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz okazać się nim na prośbę kierownika łowiska.

14. Dopuszczone jest nęcenie:

– pelletem, kulami proteinowymi, zanętami sypkimi, odpowiednio przygotowanymi ziarnami kukurydzy, konopi, orzecha tygrysiego oraz przenicy.

-żywymi przynętami naturalnymi (takimi jak rosówki, robaki czerwone, robaki białe, itp.)

MAKSYMALNIE 0.5 kg „grubej” zanęty na 12h/wędka.

15. Zakazane jest nęcenie surowym ziarnem, ziemniakami i pieczywem.

16. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane na matach lub kołyskach karpiowych.

17. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia, oraz należy regularnie polewać go wodą. Czas ryby poza wodą nie może przekraczać 10 min!

18. Zabrania się siłowego zacinania i holu ryb.

19. Każda ryba przed wypuszczenie po wyjęciu haka musi zostać zdezynfekowana.

20. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcją określonym w prawnie cywilnym i w prawie karnym. Kupując zezwolenie wędkarz wyraża zgodę na dokonywanie przez właściciela lub opiekuna łowiska kontroli środka transportu oraz rzeczy osobistych.

21. Osoby złapane na kradzieży lub niszczeniu ryb, podlegają karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy kilogram ryby.

22. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, rzeczy pozostawione na łowisku oraz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

23.  Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

24. Stanowisko po wędkowaniu należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez kierownika obiektu.

25. Osoby przebywające na łowisku wyrażają zgodę na udostępnianie zdjęć na naszej stronie internetowej oraz na fanpage.

26. Wykupienie zezwolenia jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

27. Brama wjazdowa zostaje zamknięty w godzinach nocnych tj, 22.00-5.00, ewentualne wjazdy lub wyjazdy w tych godzinach muszą być bezwzględnie konsultowane z właścicielem łowiska.

Od wędkującego obowiązkowo wymagane jest posiadanie:

• Podbieraka o rozstawie ramion min 90cm.

• Kołyski karpiowej lub maty.

• Środka do dezynfekcji ran.

• Worka karpiowego.

• Żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.25mm (zakaz używania plecionki jako linki głównej).

Zabrania się:

 •  Nadużywania alkoholu.                                                                    
 •  Całkowity zakaz zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska.    
 •  Palenia ognisk po za miejscami wyznaczonymi (dozwolony grill).        
 •  Zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowisko),
 •  Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC        
 •  Ingerencji w linię brzegową.        
 •  Niszczenia wyposażenia łowiska.                                                 
 •  Niszczenia roślinności.                                                                      
 •  Płukania naczyń lub wrzucania odpadków do wody.                            
 •  Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach.                               
 •  Zakaz łowienia na plecionki z wyłączeniem materiałów przyponowych.              
 •  Zakaz połowu metodą spinning.                                      
 •  Głośnego zachowania.

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”

Nie dostosowanie się do zasad regulaminu skutkować może wezwaniem policji i wykluczeniem z dalszego pobytu, bez zwrotu poniesionych kosztów w interesie wszystkich innych wędkarzy chcących kulturalnie spędzać czas na łowisku.

Życzymy Wszystkim Wspaniałych Holi Pięknych Okazów Niezapomnianych Wrażeń z Pobytu Na Łowisku „ORLE STAWY”

CENNIK WYNAJMU DOMKU LETNISKOWEGO:

1. Cena wynajmu to koszt 200 zł/doba

W cenie wynajmu domku otrzymują państwo możliwość łowienia na 4 wędki, dostęp do 2 stanowisk wędkarskich nr. 4 oraz nr. 5, mate i podbierak, grzejnik elektryczny, pościele oraz ręczniki.

2. Dodatkowe wędki 5 lub 6 – 10 zł/szt

3. Rozbicie namiotu – 10 zł/doba/osoba (maksymalnie 3 osoby)

4. Drewno na ognisko – 10 zł/worek

5. Wypożyczenie dodatkowego grzejnika elektrycznego – 20 zł/doba

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU LETNISKOWEGO

 1. Goście przebywający w domku letniskowym proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminów
 3. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu w recepcji lecz nie dłużej ni do godz.22.
 4. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 5 osób).
 5. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 6. Cena zawiera: wodę, prąd, parking, pościel, ręczniki – 1 duży, możliwość łowienia na 4 wędki na stanowisku nr 4 i 5, mata/kołyska, podbierak.
 7. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 8. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
 9. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 10.  Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 11. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku na bieżąco pod nr telefonu 600 457 822 lub 694 383 399 
 12. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 14. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 15. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 16. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 17. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 18. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 19. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 20. Domek wyposażony jest w czujnik dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 21. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 22. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 23. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)
 24. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie stanowiska (szkło, plastik itp.).
 25. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.
 26. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 27. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 28. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 29. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 30. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Lębork.
 31. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 32. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających  na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.
 33. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 34. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 35. Alarm w domkach jest wyłączany podczas pobytu gości.
 36. Przed każdym domkiem są gaśnice.
 37. Dodatkowe grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą w wysokości 20zł/doba..
 38. Brama wejściowa zamykana jest od godziny 22.00 do 5.00 rano.
 39. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie Łowiska.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza stanowiskiem.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Udanego wypoczynku!

© 2020: ORLE STAWY | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress